Home

Pollendata.be

Monique De Hert en Julien Debontridder

 

 

Beelden van de fascinerende en uitermate goed gestructureerde wereld van het onzichtbare boeien veel mensen

 

Sinds onze pensionering en een weinig daarvoor zijn we aktief naar zulke beelden gaan zoeken. De machines welke daartoe kunnen gebruikt worden zijn scanning electron microscopes.

 

Ook met lichtmicroscopen kan men zeer mooie beelden vormen, maar dat kan allemaal niet ruiken aan onze machines op 30.000 Volt welke dan ook nog eens onder hoog vacuum staan.

 

 

 

Plantensperma geeft mogelijk de omgeving aan waar iemand is geweest

Plantensperma noemt men pollen

Wanneer men de kleding van personen nader onderzoekt op pollen (plantensperma) wordt het mogelijk uitspraken te doen omtrent de aard van het afgezet materiaal. Dit is kan nuttig zijn bij onderzoek in moordzaken e.d. Let wel, de pollen zijn uitermate klein en onzichtbaar met het blote oog. De afmetingen liggen tussen de 1 en de 350 micron (1 micron is één miljoenste van een meter)

Onze machines zijn scanning electron microscopes, ze werken niet met licht wel met elementaire deeltjes (elektronen)

6 scannning electron microscopes zijn opgesteld in onze labo's. Het betreft machines werkende met een high voltage gun (tot 50 kV). High vacuum ook.

Ze brengen een scanning beam voort welke door magnetische afbuigspoelen volgens een bepaald patroon over het te onderzoeken object strijkt. Met de weerkaatste elektronen kan dan een beeld worden gevormd.

Ervaring met sem's (scanning electron microscopes). Wij hebben duizenden sem-foto's genomen

Als expert in dodelijke ongevallen en brandstichtingen hebben we reeds ongeveer 6000 expertises uitgevoerd. De laatste jaren werden de moderne middelen ingezet, middelen zoals er zijn gaschromatografen, spectrometers en scanning electron microscopes (SEM's).

Een gedeelte van onze data treft men aan op:

 

database pollenonderzoek